Corona-Relief-Tigers-Force-

نیروی انسانی داوطلب برای مبارزه با ویروس کرونا در پاکستان با لباس های مخصوص و کارتهای شناسایی

آخرین خبر از ویروس کرونا, سبک زندگی

دولت تصمیم گرفته است کت و کارتهای شناسایی مخصوص را به نیروی انسانی داوطلب برای مبارزه با ویروس کرونا ارائه دهد. این تصمیم در جلسه ‌ای که در دفتر سرپرست دولت پنجاب برگزار گردید، گرفته شد.

این نشست با حضور دستیار ویژه نخست وزیر در امور جوانان عثمان دار، سرپرست دولت جواد رفیق ملک و کارکنان مربوطه، برگزار گردید و درمورد پیشنهادات مختلف در رابطه با سازماندهی نیروی انسانی داوطلب صحبت شد.

Asad Umar addresses launching ceremony of the force in federal capital.

حاضران در این جلسه درباره ایده کت مخصوص و کارت شناسایی برای داوطلبان به توافق رسیدند و تصمیم گرفتند تا آن را در منطقه سیالکوت آزمایش کنند. این مدل پس از تصویب در سایر شهرهای پنجاب تکرار می شود.

Tiger Force Volunteers Are Getting Special Jackets Identity Cards

برای هماهنگی بهتر بین نیروهای نیروی انسانی داوطلب و دولت برای یافتن مشکلات و حل به موقع آنها، یک میز مخصوص در هر منطقه ایجاد خواهد شد.

استقبال بی نظیر نیروی انسانی داوطلب پاکستان برای همراهی ولت در مسیر مبارزه با کرونا

در این روزها، در سراسر جهان، ویروسی با نام کرونا مردم و دولت مردان را در رنج و ترس ناشی از بیماری قرار داده است. به نحوی که گاهی مقابله با این ویروس فراتر از توان تنها نیرو‌های دولتی می شود.

همزمان با این دوران سخت جهانی، کشور پاکستان مانند گذشته شاهد حضور فعال نیروی انسانی داوطلب به ویژه از میان نسل جوان خود می باشد که به یاری مردم، دولت و سیستم بهداشت و درمان آمده اند تا درکنار آن ها در خط مقدم مبارزه با کرونا خدمت کنند.

Tiger Force Volunteers in pakistan

از دانشجویان کارشناسی گرفته تا دانشجویان با تخصص ‌های دیگر و حتی جوانان عادی داوطلب شده اند تا با فعالیتشان به همنوعان خود که گرفتار بیماری کرونا هستند کمک کنند.

این جوانان ضمن کنترل قیمت و نظارت اجرای SOPs های مروبط به ویروس، وظایفی را در بیمارستانهای میدانی و فروشگاههای مواد ضروری به ویژه در دوران قرنطینه بر عهده خواهند داشت.

قدردانی وزیر امور خارجه از بسیج نیروهای جوان برای کارهای اجتماعی

وزیر امور خارجه شاه محمود قریشی نیز از طریق یک لینک ویدئویی در جلسه مربوط به سازماندهی نیروی انسانی داوطلب برای مبارزه با ویروس کرونا شرکت کرد.

شاه محمود قریشی در این جلسه از تلاشهای دستیار ویژه نخست وزیر در امور جوانان در بسیج نیروهای جوان برای کارهای اجتماعی قدردانی کرد و قول حمایت کامل از این امر را داد.

Corona-Relief-Tigers-Force-

گفتنی است بنا بر اعلام سرپرست دولت پنجاب، میزان حضور نیروی انسانی داوطلب برای مبارزه با ویروس کرونا  در حوزه انتخابیه وی 60 درصد است.