سرزمین پنج رود و رود سند

Uncategorised

 پنجاب در واقع یک اصطلاح است (مرکب از پنج آب) و برای سرزمینی گفته میشود که پنج رود خانه آن را سیراب کند. پر جمعیتترین ایالت کشور است که  نصف جمعیت کشور را دار میباشد. جزو حاصلخیزترین سرزمین روی زمین شمرده شده و آبراههای فراوان در سرتاسر آن یافت میشود و دارای بهترین سیستم کانالهای آبی جهان می باشد. بعلت موقعیت استراتژیک این ایالت در طول تاریخ، زیر سلطه فرمانروایان متعدد و مورد حمله و تاخت و تاز ارتشهای مختلف بوده است از جمله آنها میتوان تمدنهای رود سند، ودا، ایرانی، یونانی، مایوریان، سیکایی، کوشانی، گپتا، عربی، ترکی، مونگولی، تیموری، مغولی، افغانی، سیک ها و تمدن بریتانیایی نام برد.

 سند در ضلع غربی آسیای جنوبی قرار دارد و در سمت غربی دارای مرز مشترک با فلات ایران در پاکستان است. سند میراث باشکوهی از صنایع دستی را بخود اختصاص داده که در طول قرنها تکامل یافته است. کراچی به عنوان مرکز ایالت در رتبهبندی جهانی در رده شهر بتا قرار دارد و یکی از دهها مرکز علوم و فناوری جهان اسلام نامیده میشود.