بررسی ابعاد شیوع بیماری کرونا و مسئله کشمیر: دو موضوع اصلی تماس عمران خان با نخست وزیر ایتالیا

آخرین خبر از ویروس کرونا, بین المللی

عمران خان نخست وزیر پاکستان با نخست وزیر ایتالیا گفتگوی تلفنی برقرار کرد. در این مکالمه تلفنی، بیماری همه گیر Covid-19  و طیف گسترده ای از موضوعات دیگر مانند مسئله کشمیر مورد بحث قرار گرفت.

نخست وزیر عمران خان با ابراز تسلیت عمیق به خاطر قربانیان کرونا؛ از تلاش های ایتالیا برای مبارزه با این بیماری همه گیر قدردانی کرد. وی همچنین نخست وزیر ایتالیا جوزپه کونته را در مورد آخرین وضعیت پاکستان و اقدامات دولت برای مهار شیوع ویروس مطلع ساخت.

نخست وزیر با تأکید بر ضرورت نجات جان مردم در برابر بیماری از یک سو و معیشت مردم از سوی دیگر، نکات برجسته ای را از راهبرد پاکستان را برای مقابله با چالش های دو جانبه سلامت و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بیماری بیان کرد.

چالش جهانی کرونا نیاز به یک واکنش جهانی دارد

نخست وزیر همچنین نخست وزیر ایتالیا را در مورد برنامه مبتکرانه جهانی در زمینه تسویه بدهی برای کشورهای در حال توسعه مطلع کرد. وی با تأکید بر لزوم برنامه جامع برای ایجاد فضای مالی و تقویت اقتصاد، از حمایت ایتالیا از این ابتکار قدردانی نمود.

وی با بیان اینکه چالش جهانی نیاز به یک واکنش جهانی دارد، تأکید کرد که کشورهای توسعه یافته نمی توانند با رکود اقتصادی جهانی بدون در نظر گرفتن کشورهای در حال توسعه مقابله کنند.

ابراز نگرانی عمران خان از وضعیت کشمیر اشغالی

در بخش دگیر مالمه، عمران خان نگرانی عمیق در مورد ادامه حکومت نظامی مضاعف و همچنین تشدید حمله نظامی توسط نیروهای اشغالگر هند در جامو و کشمیر (IOJ & K) اشغالی ابراز کرد.

وی اقدامات هند برای تغییر ساختار جمعیتی قلمرو اشغالی را محكوم كرد و آن را نقض آشكار قطعنامه های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل و قوانین بین المللی، از جمله چهارمین كنوانسیون ژنو دانست. او تأکید کرد که سیاست های دولت هند تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه است.

نخست وزیر پاکستان همچنین به مشکلات  مسلمانان در هند در طول بحران کرونا اشاره و اظهار داشت که باید این موضوع توسط جامعه جهانی پاسخ داده شود

در پایان نخست وزیر عمران خان بار دیگر از نخست وزیر ایتالیا برای دیدار با پاكستان، پس از بهبود اوضاع ناشی از بیماری کرونا، دعوت کرد.

.