نیروی نظامی پاکستان

نیروی نظامی پاکستان ؛ یک عامل مهم قدرت ملی و بین المللی در این کشور

اخبار ملی

پاکستان از نظر بزرگترین نیروهای نظامی فعال در جایگاه ششم در جهان و جایگاه اول در جهان اسلام میباشد و نیروی نظامی پاکستان یک عامل مهم قدرت ملی و بین المللی در این کشور است.

بر اساس گزارش مجله اطلس جهان و مطالعات درونی کسب و کار، کشور پاکستان از نظر بزرگترین نیروهای نظامی فعال در جایگاه ششم در جهان و جایگاه اول در جهان اسلام قرار دارد. نیروی نظامی فعال، کسانی هستند که برای مبارزه آمادگی لازم را دارند و متعهد به دفاع هستند. تعداد نیروی فعال پاکستان 637000 نفر است و این کشور دارای تسهیلات بیشتری نسبت به آلمان، استرالیا و کانادا می باشد.

نیروهای نظامی شامل سه شاخه اصلی نیروهای ارتش، دریایی و هوایی به همراه تعدادی از نیروهای شبه نظامی و نیروی بخش برنامه استراتژیک کشور می باشد.

https://www.globalfirepower.com/active-military-manpower.asp