آغاز کمپین “ما مراقب هستیم” برای محافظت از کادر درمانی در برابر ویروس کرونا

آخرین خبر از ویروس کرونا, اخبار ملی

معاون نخست وزیر پاکستان در زمینه بهداشت و درمان با اشاره به خدمات ارزنده کادر درمانی در پاکستان از آغاز کمپین “ما مراقبیم” خبر داد.

این کمپین، برنامه ملی آموزش پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و کارمندان پشتیبانی در انستیتوی علوم پزشکی پاکستان (PIMS) است.

دکتر ظفر میرزا در سخنانی در این مراسم گفت: دوره آموزش آنلاین به منظور تبیین نحوه استفاده استاندارد از تجهیزات محافظ شخصی (PPE)  برای کادر درمانی و کارکنان مراقبت های بهداشتی و در عین حال توجه به محدودیت ها و شرایط  کار در طول همه گیری کرونا  ویروس طراحی شده است.

وی افزود: این دوره با هدف مشارکت بیش از 100،000 پزشک، پرستار ، پیراپزشکی و کادر درمانی پشتیبان از سراسر پاکستان انجام شده است.

Pakistan will soon start manufacturing Covid-19 treatment drug Dr Zafar Mirza

همکاری دانشگاه در کمپین محافظت از کادر درمانی در برابر ویروس کرونا

یک برنامه درسی ملی استاندارد برای چنین آموزش هایی تدوین شده است و دانشگاه های برتر پزشکی از سراسر کشور (یک در هر ایالت) برای ارائه آموزش به مناطق مربوطه انتخاب شده اند.

همچنین یک مستند ویژه در مورد استفاده صحیح از PPE در این برنامه ها پخش می شود.

ظفر میرزا افزود: منابع تامین کننده ثابت و مناسب از PPE ها بخشی از این کمپین است که توسط سازمان ملی مدیریت بحران انجام می شود.

هدف از این کمپین، آگاهی شرکت کنندگان از نقش PPE در محافظت از خود در یک محیط مسری و مسئولیت آنها در پوشیدن PPE مناسب، با توجه به خطر در محیطی که در آن کار می کنند، می باشد.

وی افزود: این کمپین تلاش های مستمر ایالت ها و شرکای عمرانی را برای یک هدف مشترک  تکمیل می کند.

مشارکت مردم در کمپین “ما مراقب هستیم”

“ما مراقب هستیم” همچنین با هدف ایجاد حساسیت عمومی، از جمله بیماران و مراجعه کنندگان در مراکز درمانی است تا از کادر درمانی و کارکنان مراقبت های بهداشتی خط مقدم مبارزه با کرونا، با رعایت رفتارهای پیشگیرانه ،حمایت کنند. در این صورت، نه تنها خطر عفونت را کاهش می دهد بلکه باعث کاهش بار و خطرات سلامتی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی می شوند.