world-bank-

بانک جهانی از طرح کمک نقدی پاکستان برای آسیب دیدگان کرونا استقبال می کند

آخرین خبر از ویروس کرونا, بین المللی

بانک جهانی ضمن استقبال از برنامه اضطراری کمک نقدی پاکستان، اظهار داشت که این امر می تواند در کاهش تأثیرات اقتصاد به دلیل ویروس کرونا جدید مؤثر باشد.

بانک جهانی در مقاله ای منتشر شده در وب سایت خود گفت: نقل و انتقالات نقدی در سبک شدن تأثیر رکود اقتصادی آینده مؤثر خواهد بود. همچنین این برنامه با ارسال کمک نقدی به افراد فقیر و آسیب پذیر، در اقتصاد محلی هم سهم خواهد داشت.

ehsaas-cash-

همچنین پیشنهاد می گردد  اگر فضای مالی به دولت اجازه دهد، انتقال وجه نقد اضطراری باید به عنوان گزینه ای بهینه برای از سر گیری اقتصادهای محلی در نظر گرفته شود.

ماه گذشته، نخست وزیر عمران خان بزرگترین برنامه کمک نقدی اضطراری با نام ” احساس” را به ارزش 1444 میلیارد را اعلام کرد. در این برنامه 12،000،000 روپیه به 12 میلیون ذی نفعی که به دلیل قرنطینه کرونا ویروس دچار مشکل شده اند، پرداخت می گردد.

ehsaas-cash-

برنامه “احساس” یکی از بهترین سرمایه گذاری های دولت پاکستان در بحران کرونا

در مقاله بانک جهانی آمده است: در زمانی که برنامه های انتقال وجه نقد پرکاربردترین ابزار برای مقابله با عواقب اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیماری همه گیر است، پرونده پاکستان مثال خوبی را برای دیگران فراهم کرد. بدون شک این پاسخ یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی بود که دولت می توانست در بحران انجام دهد.

یکی از اقدامات اولیه دولت پاکستان، با حمایت بانک جهانی، گسترش مؤسسه اقتصادی امنیت ملی و برنامه حمایت از درآمد بی نظیر(BISP) ، برای پشتیبانی اضافی از 4.5 میلیون ذینفع از زنان کارمزد می باشد.

بدین ترتیب پاکستان همزمان با شیوع بیماری همه گیر کرونا در دو جبهه به خوبی درخشیده است به نحوی که عملکرد موثر توسط موسسات و نهادهای بین المللی مورد توجه قرار گرفت.

اولا پاکستان با ساخت و تجهیز مراکز ایزوله مجهز در طرح غربالگری مانع نشر بیشتر ویروس گردید. این اقدام پاکستان از سوی رئیس سازمان بهداشت جهانی نیز تقدیر شد.

تقدیر دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از اقدامات پاکستان برای ایجاد واحدهای ایزوله موقت

علاوه بر این، برنامه های نوآور اجتماعی عمران خان نظیر حمایت از اقشار آسیب دیده در طرح “احساس” از سوی بانک جهانی موثر و کارآمد و الگویی برای سایرین معرفی شد.

حمایت از اقشار آسیب دیده کرونا در طرح بزرگ ملی با نام”احساس”