Is This Really Karachi Stunning Pictures Emerge as Air Pollution Drops

تصاویر زیبا از مرکز اقتصادی پاکستان شهر کراچی در دوران قرنطینه ناشی از کرونا ویروس

آخرین خبر از ویروس کرونا, گردشگری

قرنطینه ناشی از کرونا ویروس در بیشتر کشورهای جهان برای مقابله با شیوع گسترده آن و تعطیلی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باعث کاهش سطح آلودگی ها و بهبود قابل توجه کیفیت هوا شده است.

پس از گذشت چندین دهه فشار ناشی از دخالت انسان در این کره خاکی هم اکنون به دلیل قرنطینه ناشی از کرونا ویروس که توسط دولت های کشورهای مختلف اعمال می شود، آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ کاهش یافته است.

Coronavirus UK lockdown causes big drop in air pollution

به علاوه با کمبود ترافیک در جاده ها و مراکز صنعتی، انتشار کربن به طرز چشمگیری کاهش یافته است و می توان جهان را در غیاب سوخت های فسیلی تصور کرد. با کاهش بی‌سابقه پروازها و کارکردن میلیون‌ها نفر از خانه، نیز میزان تولید گازها در بسیاری از کشورها کاهش مشابهی داشته است.

بازتاب تاثیر محیط زیستی ویروس کرونا در مرکز اقتصادی پاکستان شهر کراچی

در روزهای ابتدایی قرنطینه ناشی از کرونا ویروس تغییرات محیطی برای اولین بار فقط از فضای خارجی قابل مشاهده بود. اما اکنون هر فرد می تواند این تغییرات را در آسمان بالای سرش مشاهده و از طریق هوا در ریه هایش احساس کند.

این قرنطینه ناشی از کرونا ویروس در مورد مرکز اقتصادی پاکستان، کراچی، باعث شگفتی هایی نیز شده است. کیفیت هوا در شهر تا حد زیادی بهبود یافته است. به نحوی که کمربند آلودگی بر روی آن کاملاً فروکش کرده است. این همان چیزی است که سبب شده تا آسمان کراچی زیباتر از همیشه به نظر می رسد.

Is This Really Karachi Stunning Pictures Emerge as Air Pollution Drops

در ادامه چندین تصویر از زیبایی های کراچی در قرنطینه ناشی از کرونا ویروس مشاهده می گردد.

Is This Really Karachi Stunning Pictures Emerge as Air Pollution Drops

Is This Really Karachi Stunning Pictures Emerge as Air Pollution Drops

Is This Really Karachi Stunning Pictures Emerge as Air Pollution Drops

Is This Really Karachi Stunning Pictures Emerge as Air Pollution Drops

Is This Really Karachi Stunning Pictures Emerge as Air Pollution Drops

Is This Really Karachi Stunning Pictures Emerge as Air Pollution Drops

Is This Really Karachi Stunning Pictures Emerge as Air Pollution Drops

Is This Really Karachi Stunning Pictures Emerge as Air Pollution Drops