DUHS scientists make breakthrough in plasma treatment of Covid-19

جداسازی آنتی بادی های ویژه ویروس کرونا توسط محققین پاکستانی، یک رویکرد مطمئن در درمان کرونا

آخرین خبر از ویروس کرونا, علمی و فناوری

تیم تحقیقاتی دانشگاه داو در کراچی پاکستان پیشرفت مهمی را در جداسازی آنتی بادی های موجود در خون بیمار بهبودیافته برای درمان کرونا در سایر مبتلایان داشته اند.

محققین پاکستانی، ایمونوگلوبولین داخل وریدی (IVIG) را از پلاسمای بدست آمده از بیماران بهبود یافته ویروس کرونا تهیه کردند که از طریق آن می توان مبتلایان COVID19 را درمان کرد.

این روش یک رویکرد مطمئن، کم خطر و بسیار مؤثر در در درمان کرونا است. از طریق این روش، ایمونوگلوبولین پس از جداسازی آنتی بادی های موجود در خون بیمار بهبودیافته از کرونا تهیه می شود.

A researcher prepares the IVIG at the DUHS

آیا درمان کرونا با روش معرفی شده توسط محققین پاکستانی مور تایید نهادهای بین المللی است؟

تیم تحقیقاتی دانشگاه داو به سرپرستی دکتر شوکت علی پس از روزها تلاش سخت و مداوم ، با توجه به وضعیت بحرانی، این H-IVIG را ویژه را کشف کرده اند.

این تیم در مارس  2020 توانست اولین نمونه خون را جمع آوری کند و موفق شد آنتی بادی ها را از نظر شیمیایی جدا و آن را تصفیه کند. بعداً با استفاده از تکنیک های الترا فیلتراسیون که مواد ناخواسته باقیمانده را از محصول نهایی خارج می کند.

درمان توسط هایپر ایمونوگلوبولین (H-IVIG) توسط آژانس فدرا US ، سازمان غذا و داروی (FDA) برای شرایط عادی تأیید شده است. این در حالی ست که درمان با پلاسما به دلیل عوارض جانبی تنها در موارد اضطراری مجاز می باشد.

DUHS scientists await clinical trials for COVID-19 treatment

درمان کرونا با آنتی بادی های ویژه با پلاسما درمانی متفاوت است؟

یافته محققین پاکستانی دانشگاه داو، اولین گزارش جهانی از جداسازی، فرمولاسیون و ایمنی ایمونوگلوبولین خالص شده از بیمار بهبود یافته COVID19 است و می تواند پرتوی امید در این زمان بحران برای درمان کرونا باشد.

این روش نوعی ایمن سازی غیرفعال است اما با پلاسما درمانی بسیار متفاوت می باشد. در این روش از آنتی بادی های خالص به جای کل پلاسما استفاده می کند. این روش درمان کرونا از انتقال خون پلاسما ایمن تر و مؤثر تر به حساب می آید زیرا این ماده اجزا ناخواسته خون مانند پروتئین های پلاسما، پاتوژن های باکتریایی و ذارت ویروسی بالقوه را به همراه ندارد.

راه درمان کرونا به صورت موقت تا زمان کشف واکسن این بیماری از دیدگاه هماتولوژیست پاکستانی

Chinese pharma offers to conduct clinical trials of Covid-19 vaccine in Pakistan

چنین آنتی بادی های خالص شده در سطح جهانی در برابر بیماری هایی مانند کزاز، هاری، آنفلوانزا و هپاتیت در دسترس تجاری هستند. همین این استراتژی به طور موثری در زمان سایر بیماری های ویروسی مانند MERS ،SARS  و EBOLA استفاده شده است.

گفتنی است پیش از این نیز محققین پاکستانی دانشگاه داو موفق به چاپ نتایج تحقیقات ارزشمند خود در مجله بین المللی پزشکی ویروس شناسی شده اند. بدین ترتیب به نظر می رسد دانشگاه های پاکستان نیز در کنار دولت و مردم فعالانه در مسیر کنترل هرچه بیشتر این بیماری همه گیر تلاش می کنند.

یاقته محققان پاکستانی در مورد مقاومت به ویروس کرونا که در نشریه بین الملی منتشر گردید

One thought on “جداسازی آنتی بادی های ویژه ویروس کرونا توسط محققین پاکستانی، یک رویکرد مطمئن در درمان کرونا

Comments are closed.