shaukat-khanum-memorial-cancer-hospital-leads-from-the-front-offers-free-testing-facility-for-coronavirus

عدم دریافت هزینه تست کرونا در مرکز تحقیقات و بیمارستان سرطان شوکت خانم

آخرین خبر از ویروس کرونا, اخبار ملی

مرکز تحقیقات و بیمارستان سرطان یادبود شوکت خانم در لاهور در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا می باشد. یکی از اقدامات موثر این مرکز عدم دریافت هزینه تست کرونا برای افراد مشکوک است.

این بیمارستان سرطان خیریه که به 70 درصد بیماران نیازمند، درمان سرطان را به صورت رایگان ارائه می دهد، اکنون نیز آزمایش های تست ویروس کرونا را به صورت رایگان برای مردم انجام می دهد.

در سایر بیمارستانهای خصوصی سطح بالا، هزینه تست کرونا 8000 روپیه به ازای هر تست است. چراکه هزینه تست کرونا از جمله خرید کیت های تست، 8000 روپیه در هر آزمون می باشد.

با این حال، در مرکز تحقیقات و بیمارستان سرطان شوکت خانم لاهور، از دریافت کلیه هزینه تست کرونا شامل خرید کیت تست و نیز هزینه های بیمارستان و کادر درمانی چشم پوشی شده است.

Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Center

حمایت های دولتی و مردمی از بیمارستان شوکت خانم برای عدم دریافت هزینه تست کرونا

عدم دریافت هزینه تست کرونا در بیمارستان شوکت خانم لاهور با کمک سخاوتمندانه حامیان این مرکز خیریه امکان پذیر می باشد. با این وجود، تمام کسانی که قادر به پرداخت هزینه تست کرونا هستند، تشویق می شوند تا با پرداخت این هزینه، به بیمارستان سرطان شوکت خانم کمک مالی نمایند.

دکتر عظیم نیز در این خصوص در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: بیمارستان سرطان شوکت خانم لاهور با کمک دولت پنجاب تجهیزات تست ویروس را به صورت رایگان ارائه می دهد. کلیه کیت های تست توسط دولت تهیه شده است و بیمارستان از نظر منابع و کارمندان خود برای خدمات رسانی مشارکت می کند.

بدین ترتیب در کنار درمان بیماران سرطانی، بیمارستان سرطان شوکت خانم تصمیم به معالجه بیماران غیر سرطانی نیز گرفته است. چراکه کشور با شرایط دشواری رو به رو می باشد و بیمارستان شوکت خانم در خط مقدم خواهند بود تا ملت خود را از این بیماری همه گیر نجات دهند.

گفتنی است بیمارستان شوکت خانم در سال ١٩٩٤ از سوى عمران خان بازیکن پيشين کرکت و نخست وزیر کنونی پاکستان، بعد از درگذشت مادرش به سبب بيمارى سرطان تاسیس گرديد.

Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Center

One thought on “عدم دریافت هزینه تست کرونا در مرکز تحقیقات و بیمارستان سرطان شوکت خانم

Comments are closed.