61 items exempted from duties, taxes

معافیت مالیاتی واردات تجهیزات پزشکی مسیر مبارزه با ویروس کرونا را تسهیل می سازد.

آخرین خبر از ویروس کرونا, کارآفرینی

دولت پاکستان برای کاهش قیمت ها در بازار داخلی در طول بحران کرونا، معافیت مالیاتی ویژه را برای واردات 61 نوع مختلف اقلام پزشکی در حوزه تشخیص و ایمنی بهداشتی معرفی کرده است.

این اقدام توسط هیئت فدرال پاکستان انجام شده است و به مقابله موثر با خطر بیماری همه گیر ویروس کرونا (COVID19) به پاکستان کمک خواهد کرد.

معافیت مالیاتی به تجهیزات / ماشین آلات و دستگاههای پزشکی مانند کیت های تشخیص کرونا ویروس، ماسک های جراحی، دستگاه تهویه چند حالته با کمپرسور هوا، محافظ های صورت و سایر تجهیزات پزشکی به مدت سه ماه تعلق می گیرد.

مطابق با SRO235 (1) / 2020 صادر شده توسطFBR ، در اعمال اختیارات محول شده توسط بند 19 قانون گمرک 196، دولت فدرال این موارد را از کلیه امور گمرکی، نظارتی و امور گمرک اضافی، به مدت سه ماه از تاریخ صدور این اطلاعیه معاف کرده استو

گفتنی است در صورت عدم وجود شرایط نامطلوب مربوط به بیماری همه گیر COVID19 ممکن است مدت سه ماهه توسط هیئت مدیره و به توصیه آیین نامه تنظیم و هماهنگی خدمات ملی بهداشت تمدید شود.

به نظر می رسد اقدامات مشابه علاوه به کمک به سیستم پزشکی برای مبارزه با بیماری، به کسب و کارهای مختلف از جمله واردکنندگان کالاهای پزشکی کمک ویژه ای خواهد کرد. پیش از این نیز بانک مرکزی پاکستان، اقدامات موثری را برای احیا کسب و کارهای متضرر از ویروس کرونا انجام داده است.

اعطای تسهیلات بانکی به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا