Chinese university to establish hospital in Lahore to fight corona

ساخت بیمارستان کرونا چین در لاهور با همکاری متخصصان چینی با هدف تحقیق و درمان

آخرین خبر از ویروس کرونا, بین المللی

دانشگاه علوم و فنون کون‌مینگ چین اعلام کرد برای پیشگیری از ویروس کرونا و انجام تحقیقات در مورد این ویروس کشنده، بیمارستان کرونا چین را در لاهور تأسیس کرده است.

برای این هدف دانشگاه علوم و فنون کون‌مینگ چین و دانشگاه علوم پزشکی لاهور (UHS) نیز یک گروه تحقیقاتی مشترک تشکیل داده اند. تیمی از دانشگاه علم و فناوری کون‌مینگ چین هفته آینده به لاهور می رود.

علاوه بر این، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لاهور (UHS)، فرماندار پنجاب چودری محمد سرور، معاون  UHS دکتر جاوید اکرم، سرکنسول چین در لاهور Long Dingbin و رئیس دانشگاه علوم و فن آوری کون‌مینگ پروفسور دکتر لی سونگ در یک کنفرانس ویدوئی، نظرات خود را به اشتراک گذاشتند.

در این ویدئو کنفرانس، فرماندار پنجاب چودری محمد سرور و دکتر جاوید اکرم، مقامات چینی را در مورد وضعیت ایجاد شده در اثر ویروس همه گیر کرونا در پنجاب، تعداد بیماران آلوده به ویروس و موارد دیگر مطلع نمودند.

Prevention from coronavirus

همکاری دانشگاه های دو کشور برای راه اندازی بیمارستان کرونا چین در لاهور

دانشگاه علوم و فنون کون‌مینگ چین اعلام کرده است که با درخواست فرماندار پنجاب چودری محمد سرور و معاون UHS دکتر جاوید اکرم، کار تحقیقاتی مشترک را با UHS لاهور علیه کرونا ویروس آغاز کرده اند.

برای این منظور، دانشگاه علوم و فنون کون‌مینگ چین ساخت بیمارستان کرونا چین را در پردیس Kala Shah Kaku  از دانشگاه علوم پزشکی لاهور (UHS) آغاز خواهد کرد.

hospitals overwhelmed with virus patients

یک هیئت چینی هفته آینده به UHS لاهور سفر می کند و با پزشکان UHS در مورد انواع مختلف ویروس کرونا، پیشگیری، داروهای موثر و تحقیقات در مورد ویروس همکاری می کنند. پزشکان دانشگاه چین همچنین در کنار پزشکان پاکستانی از معالجه موثر بیماران کرونا در پنجاب اطمینان خواهند گرفت.

گفتنی است دولت پاکستان در حال ایجاد مراکز پزشکی از راه دور در کلیه دانشکده های پزشکی و دانشگاه های پنجاب می باشد که بیش از 300 پزشک وظایف خود را در آنجا انجام می دهند.