مبارزه با کرونا در پاکستان متناسب با اقتصاد این کشور

آخرین خبر از ویروس کرونا, اخبار ملی

عمران خان نخست وزیر پاکستان از تناسب تدابیر مربوط به مبارزه با کرونا با اقتصاد کشورش خبر داد.

در پیام توئیتری عمران خان، نخست وزیر پاکستان آمده است که تدابیر مربوط به مبارزه با کرونا متناسب با شرایط اقتصادی خواهد بود.

عمران خان در این پیام تویتری با اشاره به کنترل تردد شهروندان از سوی دولت و ارتش به عنوان یک گزینه مناسب برای مبارزه با کرونا گفت: کرد: 25 درصد مردم کشورمان زیر خط فقر زندگی می کنند و با درآمد روزانه خود زندگی می کنند. با در نظر گرفتن این افراد، شرایط تدابیر لازم را اتخاذ می کنیم.

نخست وزیر در روزهای اخیر بر آگاه سازی عمومی در خصوص مبارزه با کرونا به جای قرنطینه کامل تاکید داشته است. به نحوی که خود وی نیز پیام های متعددی را در شبکه های اجتماعی منتشر می کرد و از مردم خود می خواهد ضمن رعایت اصول، از شویع این بیماری جلوگیری نمایند.

پیام عمران خان در حالی منتشر گردید که آمار مبتلایان به کرونا در پاکستان به مرز 1000 نفر رسیده است.

گفتنی است پیش از این نیز، دولت با اقداماتی نظیر تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، بازارها و برخی اماکن عمومی در شهرهای بزرگ مانع از پیشرفت شیوع بیماری شد.

نخست وزیر پاکستان می گوید شخصاً بر اقدامات مبارزه با ویروس کرونا نظارت دارد