Khyber Pakhtunkhwa Govt To Establish Special Industrial Research Cell

راه اندازی کمیته ویژه ارتباط صنایع و دانشگاه در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان

کارآفرینی

دولت ایالتی خیبرپختونخوا پاکستان تصمیم گرفته است برای حل مشکلات صنایع و ارتباط با تحقیقات علمی نوین و دانشجویان دانشگاه، یک کمیته ویژه ایجاد کند.

این تصمیم در یک نشست تخصصی با حضور دستیار ویژه سروزیر ایالت خیبرپختونخوا پاکستان در تجارت و صنعت، عبدالکریم خان برگزار شد. هدف از این جلسه ارتقاء هماهنگی بین صنایع، اتاق های بازرگانی و دانشگاه ها بود. مدیر ارشد اجرایی (مدیرعامل)، هیئت مدیره سرمایه گذاری و تجارتخیبرپختونخوا، نمایندگان بخش های دولتی و اتاق های بازرگانی، و اساتید دانشگاه ها در این نشست حضور داشتند.

Karachi_-_A_Sea_Port_and_Business_hub

در این جلسه، عبدالکریم خان در جهت حل مشکلات موجود در صنایع، در مدت زمان پانزده روز راه حل هایی را به اشتراک گذاشت. عبدالکریم خان در ادامه گفت: یک کمیته مرکزی، دسترسی صنایع به مقالات تحقیقاتی دانشگاه ها را  آسان و امکان پذیر خواهد کرد. بنابراین سرمایه گذاران بزرگی برای توسعه صنعتی ایالت خیبرپختونخوا پاکستان جذب می شوند.

وی گفت: هماهنگی و همکاری متقابل به رفع حداکثر مشکلات صنعت کمک می کند و ایده های جدید مورد توجه واقع می شود. در پایان دستیار ویژه سروزیر ایالت خیبرپختونخوا پاکستان در تجارت و صنعت بر لزوم استفاده از تخصص دانشمندان مؤسسات خارجی و توجه ویژه به معرفی فناوری نوین در بنگاه های کوچک برای ارتقاء صادرات تأکید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید