Pak Army Women's Con-fermented UN Medals in Peacekeeping Mission

ثبت یک لحظه با افتخار:تمام اعضای زنان پاکستانی از تیم برقراری صلح، مدال سازمان ملل را دریافت می کنند

سبک زندگی

به تمام اعضای تیم برقراری صلح زنان پاکستانی به پاس خدمات ارزنده آن ها مدال سازمان ملل در کنگو اهدا گردید.

اولین تیم نامزدی زنان پاکستانی (FET) که در کنگو با مأموریت ثبات سازمان ملل مستقر شده اند، خیراً در مراسمی در آدیکووو در یکی از ایالت های آفریقای مرکزی به مدال سازمان ملل دست یافتند.

The first-ever female Pakistani UN peacekeeping team receives UN medal 2

این تیم متشکل از 15 سرگرد و کاپیتان زن و نخستین تیم نامزدی زنان پاکستانی در مأموریت صلح سازمان ملل در سراسر جهان بودند. گروه دیگری از 17 افسر از زنان پاکستانی این هفته به FET خواهند پیوست.

The first-ever female Pakistani UN peacekeeping team receives UN medal

براساس پیام دریافت شده در دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک، این افسران متشکل از روانشناس، مشاوران استرس، افسران با آموزش حرفه ای، مشاوران جنسیت، پزشکان، پرستاران، افسران عملیات، افسران اطلاعات و افسران تدارکات هستند.

Pak Army Women's Con-fermented UN Medals in Peacekeeping Mission

اهمیت حضور زنان در ماموریت صلح جهانی

افسران زن بخش مهمی از مأموریت صلح سازمان ملل متحد هستند. زیرا با جامعه محلی در هم می آمیزند و به جلب اعتماد آنها کمک می کنند. این امر  به آنها كمك می كند تا اطلاعات را با نیروهای نظامی در میان بگذارند.

در طول استقرار این افسران، زنان پاکستانی نظامی برای جلب اعتماد جامعه تلاش زیادی کردند. به همین خاطر دستاوردهای این افراد در منطقه به رسمیت شناخته شد. چراکه  آنها پروژه های بسیاری را با موفقیت به اتمام رسانده اند. از جمله آن می توان به آموزش های فنی، دستیابی به تجهیزات پزشکی، کمک به زنان محلی، دانش آموزان و معلمان از جامعه معلولین و کارگاه های روانی برای کارمندان پلیس کنگو اشاره کرد.

The first-ever female Pakistani UN peacekeeping team receives UN medal

بی شک تلاش های فوق العاده این تیم از زنان پاکستانی برای خدمت به سازمان ملل متحد و برقرای صلح قابل ستایش است. این امر سبب گردید سازمان ملل با اهدا مدال خود، به تلاش های این افسران زن احترام بگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید