Pakistan And Turkey Planning To Offer Dual Nationality To The Citizens Of Both Countries

ارائه ملیت دوگانه به شهروندان دو کشور پاکستان و ترکیه

بین المللی

پاکستان و ترکیه برنامه هایی را برای امضا توافق نامه تابعیت دوگانه برای شهروندان دو کشور دارند.

براساس بیانیه صادر شده توسط وزارت کشور پاکستان، در جلسه ای که بین ایجاز احمد شاه وزیر کشور پاکستان و سفیر ترکیه در اسلام آباد، احسان مصطفی یورداکول انجام شد، این موضوع مورد بحث قرار گرفت.

سفیر ترکیه به نمایندگی از دولت خود این پیشنهاد را ارائه داده است که هر دو کشور باید توافق نامه ای را ارائه دهند که تابعیت دوگانه را برای شهروندان داشته باشد.

وزیر امور خارجه در پاسخ به این موضوع گفت كه پیش نویس در حال بررسی است و امیدواریم كه به زودی به نتیجه گیری متقابل برسیم.

Pakistan, Turkey mulling dual nationality agreement

همچنین برنامه های آموزش متقابل و ارتقاء تجهیزات دستگاه های اجرای قانون با ترکیه مورد استقبال احمد شاه قرار گرفت.

سفر پیش رو رئیس جمهور ترکیه به پاکستان

بین وزیر کشور پاکستان و سفیر ترکیه متقابلاً توافق شد تا برنامه های آموزشی که برای بهبود ظرفیت نیروی كار برگزار می شود ادامه یابد. همچنین وزیر از سفیر مطلع گردید که رئیس جمهور ترکیه قرار است به زودی از پاکستان دیدار کند. همچنین انتظار می رود وزیر امور خارجه ترکیه، سلیمان سایلو، در ماه فوریه به پاکستان سفر کند.

pakturk

علاوه بر این، در این دیدار، وزیر کشور پاکستان مطلع گردید که کنسولگری ترکیه که در شهر کراچی در حال ساخت است یکی از بزرگترین کنسولگری های جهان ساخته شده توسط ترکیه می باشد.

در پایان جلسه، احمد شاه در رابطه با خسارات ناشی از زلزله اخیر، به سفیر ترکیه تسلیت گفت.