FATF از عملکرد پاکستان کاملا راضی است

بین المللی

کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک نهاد نظارتی می باشد که اخیراً جلسات بسیاری را در موضوع بررسی عملکرد پاکستان داشته است.

وظیفه این نهاد نظارتی، بررسی و تعادل در پولشویی و روابط اقتصادی مربوط به تروریسم است .در گذشته،FATF  پاکستان را در لیست خاکستری قرار داده بود که به عنوان هشدار دهنده عمل می کرد.

این سازمان  به پاکستان هشدار داده بود و از آنها خواسته بود تا در برابر بودجه تروریسم و پولشویی اقدام کنند. با این حال، اکنون FATF  از پیروی پاکستان از قوانین سخت گیرانه نظارتی خود راضی و خرسند است.

جلسه اخیر FATF در پکن برگزار شد و وزیر امور اقتصادی چین و پاکستان، در این جلسه حضور داشت. حامد اذر در جلسه مشترک کارگروه ویژه اقدام مالی، از گزارش عملکرد پاکستان در این مجمع دفاع کرد. اعضای جلسه از مطابقت پاکستان با خواسته های خود خوشحال و راضی بودند.

نتایج جلسه بسیار مثبت ارزیابی می گردد.  این بار نگرش ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا همچنان پشتیبان عملکرد پاکستان بوده و به جز هند، هیچ کشور دیگری سؤالاتی در مورد پیروی پاکستان از قوانین ایجاد نکرده است.

دولت  پاکستان امروز نیز در صورت لزوم از موضع این کشور دفاع خواهد کرد.

به منظور جذب اطمینان بیشتر، دولت پاکستان اعلام کرده است اگر گروه مشترک FATF خواستار اسناد یا پیوست های دیگری در مورد هر نقطه ای بود، طرف پاکستانی آماده پاسخگویی به آنها خواهد بود.

با این وجود، برای رأی دادنFATF ، پاکستان نیازمند حمایت می باشد. در واقع برای جلوگیری از قرار گرفتن در لیست سیاهFATF ، پاکستان به حمایت سه بازیکن اصلی جهان احتیاج دارد. اما اگر پاکستان بخواهد از لیست خاکستری خارج شود و در لیست سفید قرار بگیرد، از مجموع 39 مورد به 12 رأی نیارمند است. این موضوع، دوباره به تلاش دیپلماتیکی که پاکستان در طول زمان انجام می دهد بستگی دارد.

خوشبختانه عملکرد دولت جدید پاکستان در روابط دیپلماتیک یک تأثیر خوب بر سایر کشورها داشته است.