Pakistan Successfully Test Fires Surface to Surface Ghaznavi Ballistic Missile

پاکستان با موفقیت، موشک بالستیک غزنوی هوا به هوا را آزمایش کرد

اخبار ملی

روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) پاکستان با موفقیت آزمایش موشک بالستیک غزنوی هوا به هوا را آزمایش کرد که قابلیت آزادسازی انواع کلاهک ها تا 290 کیلومتر را دارد.

این آزمایش با هدف بررسی دقیق آمادگی عملکرد در طول روز و شب انجام شد. مدیرکل بخش برنامه های استراتژیک (SPD)  ژنرال نادیم زاکی شاهد آزمایش این موشک بالستیک غزنوی بود. رئیس کمیسیون مهندسی و علوم ملی (NESCOM) و سایر مقامات نظامی سطح بالا نیز در این مراسم حضور داشتند.

رئیس جمهور پاکستان دکتر عارف الوی و نخست وزیر عمران خان از تلاش مهندسان و دانشمندان برای پرتاب موفقیت آمیز موشک بالستیک غزنوی قدردانی کرده اند. آنها همچنین به رئیس ستاد مشترک و روسای هر سه نیرو را تبریک گفته اند.

Pakistan Successfully Test Fires Surface to Surface Ghaznavi Ballistic Missile2

در اوایل اگوست سال گذشته پاکستان با موفقیت شلیک آموزشی شبانه، یک موشک بالستیک سطح به سطح را انجام داده بود.

آزمایش موشک بالستیک برد کوتاه غزنوی توسط ارتش پاکستان

آصف غفورسخنگو و مدیرکل روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) ویدئویی از پرتاب موفق شبانه موشک بالستیک غزنوی پاکستان را در توئیتر منتشر کرد. توییت ویدئویی از راه اندازی موفقیت آمیز موشک و تکمیل آزمایش آن و عناوین تیم همکار در انجام این پروژه خبر می داد.

ژنرال آصف غفور  همچنین در توئیت خود اعلام کرد که نخست وزیر کشور، عمران خان و رئیس جمهور عارف الوی نیز قدردانی خود را از مهندسین و تیم های افراد درگیر در ساخت و انجام تست موفقیت آمیز ابراز کرده اند.