CRiMM lahore university

مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی (CRiMM) در دانشگاه لاهور

علمی و فناوری

در طی سه دهه گذشته، کاربرد رشته زیست شناسی مولکولی و سلولی و پزشکی مولکولی به طرز قابل توجهی گسترش یافته است.

به همین منظور مطابق با سیاست دانشگاه لاهور برای توسعه نیروی متخصص انسانی باکیفیت در بخش های نوظهور علوم زیست پزشکی، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی در آوریل 2009 آغاز به فعالیت نمود.

در واقع مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی یک سرمایه گذاری بزرگ و یک ابتکار جسورانه توسط دانشگاه می باشد. مساحتی حدود 9000 فوت مربع در پردیس جدید دانشگاه در مجاورت دانشکده پزشکی دانشگاه به این مرکز اختصاص داده شده است تا آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی با امکانات پیشرفته را توسعه دهد.

Medicin

علاوه بر این، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی منابع دیگری را نیز از واحدهای آکادمیک دیگر دانشگاه مانند پژوهشگاه زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی، دانشکده پزشکی دانشگاه و گروه فناوری اطلاعات جذب می کند. این مرکز همچنین همکاری نزدیکی با سایر مؤسسات معتبر در داخل و خارج از کشور دارد.

ماموریت مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

پرورش حرفه ای دانشمندان و اعضای هیئت علمی در تمام سطوح

تأکید عمده بر کیفیت برنامه کارشناسی ارشد منتهی به دکتری

انجام تحقیقات اساسی در زمینه هایی با اهمیت ملی در بخش های علوم زیست پزشکی و بهداشت

تعامل و همکاری به طور فعال در زمینه تحقیق و آموزش عالی با سایر نهادهای ذیربط در داخل و خارج از کشور

ترویج تعامل تحقیقاتی با سازمان های دولتی و صنعت

برپایی سمپوزیوم ها، سمینارها و سخنرانی های ویژه در رشته های مربوطه در سطح ملی و بین المللی

CRiMM lahore university

حوزه تحقیقاتی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

ژنتیک و زیست شناسی مولکولی سرطان پستان

ژنتیک و بیوشیمی بیماریهای متابولیک با تأکید ویژه بر چاقی و دیابت

نشانگرهای مولکولی و بیوشیمیایی در سرطان و بیماری های متابولیک

تکنیک های DNA نوترکیب

مکانیسم سیگنالینگ سلول با استفاده از سلول های سرطانی و غدد درون ریز به عنوان مدل

تولید آنتی بادی های مونوکلونال و پلی کلونال مورد استفاده در تشخیص پزشکی و تحقیقات پزشکی کاربردی

فناوری کشت سلول و بافت

فناوری سلول های بنیادی

CRiMM lahore university