بزرگداشت سلطان باهو

برگزاری بزرگداشت سلطان باهو در اسلام آباد، پاکستان

اخبار ملی

برگزاری همایش بین المللی تبیین فضائل اخلاقی پیامبر اسلام و بزرگداشت سلطان باهو در اسلام آباد پاکستان

ایرنا – اسلام آباد – همایش بین المللی تبیین فضائل اخلاقی پیامبر اسلام و بزرگداشت سلطان باهو عارف و صوفی و موسس سازمان العارفین با حضور جمعی از احزاب مذهبی پاکستان و دیگر کشورها در اسلام آباد برگزار شد

 

http://www.irna.ir/fa/PhotoNews/3574836