شهرک دریاچه ای لاهور

شهرک دریاچه ای لاهور ، پاکستان یک نام برجسته در زندگی طبقه اجتماعی بالای جامعه

سبک زندگی

شهرک دریاچه ای لاهور ، پاکستان یک نام برجسته در زندگی طبقه اجتماعی بالای جامعه می باشد. این شهرک، یک مکان بی نظیر در لاهور است که یک زنجیره بین المللی از ساختمان های شهری را در ایالات متحده آمریکا و پاکستان شامل می شود.

شهرک دریاچه ای لاهور ، پاکستان یک نام برجسته در زندگی طبقه اجتماعی بالای جامعه می باشد.

این شهرک، یک مکان بی نظیر در لاهور است که بیش از 2400 هکتار از مزرعه را به ویلاها، خانه های شهر و آپارتمان ها تبدیل می کند. آن، توسط معماران برگزیده و منتخب طراحی شده است.

شهرک دریاچه ای لاهور ، یک سبک زندگی ایده آل با برتری های متعدد نسبت به بقیه ایجاد می نماید.

شهرک دریاچه ای لاهور یک زنجیره بین المللی از ساختمان های شهری را در ایالات متحده آمریکا و پاکستان شامل می شود که دارای سیستم مسکونی لوکس است.