böyük kanal əsaslı

Pakistan dünyanın ən böyük kanal əsaslı suvarma sisteminə malikdir

ElmTexno və İnnovasiyalar və Sahibkarlıq, Pakistan Faktlar Seriyası

Pakistan dünyanın ən böyük kanal əsaslı suvarma sisteminə malikdir və 100 milyon insanı kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün su ehtiyatı ilə təmin edir.

Bu gün Pakistanda kommersiya, məişət və suvarma ehtiyaclarını ödəmək üçün 3 böyük bənd, 85 kiçik bənd, 19 baraj, 12 keçid kanalı, 45 kanal və 0,7 milyon boru quyusu var – bu, dünyanın ən böyük kanal suvarma sistemlərindən biridir.