موزه راه آهن پاکستان ‘گولرا شریف’ بیان کننده تاریخ پر فراز و نشیب راه آهن این کشور

موزه راه آهن پاکستان در منطقه ‘گولرا شریف ‘(Golra Sharif) واقع در حومه اسلام آباد، تاریخچه ای پرفراز و نشیب راه آهن پاکستان را به گردشگران ارائه می دهد.