شاهد خان

سفر شاهدخان ، مولتی میلیاردر پاکستانی با ثروت 82 میلیارد یورویی از کارمندی به سوی کارآفرینی

شاهد خان ، مولتی میلیاردر پاکستانی که قصد دارد ورزشگاه ومبلی را بخرد با یک یورو دستمزد شروع کرد و اکنون صد و بیست و هفتمین فرد ثروتمند جهان محسوب […]