راحت فتح علی خان در آکسفورد

افتخاری دیگر برای پاکستان: دریافت مدرک دکتری افتخاری در زمینه موسیقی توسط راحت فتح علی خان از دانشگاه آکسفورد

لندن: راحت فتح علی خان خواننده پاکستانی، اظهار داشت که موفق به دریافت مدرک افتخاری از دانشگاه مشهور آکسفورد گردیده است. وی اعلام کرد که مدرک افتخاری دانشگاهی از دانشگاه […]

شاهد خان

سفر شاهدخان ، مولتی میلیاردر پاکستانی با ثروت 82 میلیارد یورویی از کارمندی به سوی کارآفرینی

شاهد خان ، مولتی میلیاردر پاکستانی که قصد دارد ورزشگاه ومبلی را بخرد با یک یورو دستمزد شروع کرد و اکنون صد و بیست و هفتمین فرد ثروتمند جهان محسوب […]