موسسات آموزش عالی ترکیه و پاکستان

تصویب 13 پروژه مشترک تحقیقاتی میان موسسات آموزش عالی پاکستان و ترکیه

کمیسیون آموزش عالی پاکستان اعلام کرد که ارائه پژوهانه در 13 پروژۀ مشترک تحقیقاتی توسط شورای عالی آموزش عالی ترکیه که میان موسسات آموزش عالی پاکستان و ترکیه میباشند تایید و […]

ترکیه مدافع حقوق پاکستان در موضوع حادثه تروریستی پولواما

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در گفتگو با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان، اتهام دولت هند در خصوص دخالت پاکستان در حادثه تروریستی پولواما را بی اساس […]