اقدامات کمیته تحصیلات تکمیلی پاکستان در جهت اشتغال دارندگان مدرک دکترا

در نشست میان روسای دانشگا های پاکستان با کمیته تحصیلات تکمیلی (HEC) مقرر گردید تا دانشگاه ها به منظور اشتغال دارندگان مدرک دکترا روزمه آپلود شده این افراد را در […]

در رتبه بندی « QS»، نظام آموزشی پاکستان در میان 50 نظام آموزش عالی قوی در جهان قرار گرفته است.

نظام رتبه بندی « QS» هر ساله فهرست بهترین دانشگاه های دنیا را مشخص می کند و امسال قوی ترین نظام های آموزش عالی دنیا را نیز معرفی کرده است که در […]