معرفی 10 فرصت مشوق کارآفرینان و بنیان گذاران یک استارتاپ در پاکستان

در چند سال گذشته، اکوسیستم کارآفرینی پاکستان عملکرد فوق العاده ای داشته است. به همین دلیل، تجاری سازی یک ایده کارآفرینی و راه اندازی یک استارتاپ در این اکوسیستم، کاری […]