foreign investment in pakistan startup

سرمایه گذاری بیش از نیم میلیارد دلاری سرمایه گذاران خارجی بر شرکت های نوآور پاکستانی در سال 2018

پاکستان در حال حاضر به عنوان یکی از اکوسیستم های در حال ظهور در حال تبدیل شدن به یک مقصد جذاب ویژه سرمایه گذاران خارجی در منطقه آسیا می باشد.