گردشگری

بام پاکستان هم بام جهان است زیرا از هشت قله جهانی با ارتفاع بیش از هشت هزار متر، پنج قله از این تعداد فقط در کشور پاکستان است.

در سراسر جهان تنها هشت قله به ارتفاع بیش از هشت هزار متر وجود دارد که پنج قله از این تعداد فقط در کشور پاکستان است.

ادامه مطلب

گردشگری ایران و پاکستان را با همکاری دو کشور گسترش می دهیم: رییس سازمان توسعه گردشگری پاکستان

رییس سازمان توسعه گردشگری پاکستان با تاکید بر لزوم توسعه ارتباطات گردشگری تهران و اسلام آباد، گفت:گردشگری ایران و پاکستان را با همکاری دو کشور گسترش می دهیم.

ادامه مطلب

پاکستان گردی: صنعت گردشگری پاکستان که ۶٫۹ درصد رشد ناخالص داخلی را شامل می شود

بیشتر شهرهای پاکستان پیش از بابلیان تشکیل شده و تاریخ پیدایش آنها به ۲۵۰۰ سال پیش ازمیلاد مسیح برمی گردد و اغلب این شهرها دارای آثار تاریخی زیبایی هستند که سبب جذب گردشگر می شوند. 

ادامه مطلب