برگزاری بزرگداشت "سلطان باهو" در اسلام آباد، پاکستان

برگزاری بزرگداشت "سلطان باهو" در اسلام آباد، پاکستان

برگزاری همایش بین المللی تبیین فضائل اخلاقی پیامبر اسلام و بزرگداشت "سلطان باهو"

ایرنا - اسلام آباد - همایش بین المللی تبیین فضائل اخلاقی پیامبر اسلام و بزرگداشت "سلطان باهو" عارف و صوفی و موسس سازمان العارفین با حضور جمعی از احزاب مذهبی پاکستان و دیگر کشورها در اسلام آباد برگزار شد

 

 

http://www.irna.ir/fa/PhotoNews/3574836