پاکستان می خواهد از نظر تسلیحات هسته ای به آمریکا و روسیه نزدیک شود

پاکستان می خواهد از نظر تسلیحات هسته ای به آمریکا و روسیه نزدیک شود

در حال حاضر هم در پاکستان حدود 20 کلاهک هسته ای در سال تولید می شود .

پژوهشگران دو مرکز تجزیه و تحلیل آمریکا به این نتیجه رسیدند که پاکستان می تواند در طول ده سال از نظر پوتانسیل هسته ای جای سوم را در جهان بگیرد.

در حال حاضر هم در این کشور حدود 20 کلاهک هسته ای در سال تولید می شود و خبرگان بیم آن دارند که مسابقه تسلیحاتی در منطقه افزایش یابد. در گزارش بیناد کارنگی بخاطر صلح و مرکز پژوهشی استیمسون گفته شده که پاکستان از ترس دیرنیه خود در برابر هند رقیب خود در منطقه زرادخانه هسته ای خود را فعالانه افزایش می دهد. هر دو کشور دارای سلاح هسته هستند لیکن از اعضای رسمی "باشگاه هسته ای" نمی باشند. مطابق قرارداد ان پی تی تنها 5 کشور آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین بطور قانونی صاحب سلاح هسته هستند.

 

رویارویی هند و پاکستان در آخر قرن 20 منجر به آن گردید که هر دو بمب هسته ای تولید کردند. پژوهشگران می گویند که اسلام آباد از نظر آهنگ طراحی و افزایش پوتانسیل هسته ای از دهلی سبقت جسته. دانشمندان آمریکایی حساب کردند که در ارتش پاکستان 120 کلاهک هست و هند دارای 100 کلاهک هسته ای است. واشنگتن پست نوشت: هیچ بعید نیست که زرادخانه هسته ای پاکستان در سالهای نزدیک بطور چشمگیری افزایش یابد. این کشور صاحب  ذخایر زیاد اورانیوم دارای غلظت بالا بوده و این امر برایش امکان خواهد داد که موشک های کوچکی را در کوتاه مدت تولید کند. هند دارای ذخایر فراوان پلوتونیوم است و می تواند چاشنی های جنگی قدرتمند تر را بسازد. ولی تحلیلگران آمریکایی می گویند که هندی ها بحشی از پلوتونیوم خود را برای تولید نیروی برق بکار می برند.

 

در طول 5- 10 سال تعداد کلاهک ها موجود در دست پاکستان می تواند تا 350 عدد افزایش یابد. در این صورت همسایه شمالی هند می تواند قدرتمند ترین قدرت هسته ای پس از آمریکا  و روسیه در جهان شود. البته اسلام آباد نخواهد توانست مسکو و واشنگتن را از قله هسته ای بر دارد ولی کاملا  قادر است در مسابقه هسته ای  از لندن، پاریس و پکن سبقت بگیرد. واشنگتن پست در پایان نوشت: آهنگ رشد زرادخانه هسته ای پاکستان و سطح زیربنای لازم برای آن با آنچه که مقامات آن کشور پس از آزمایش های هسته ای  در باره لزوم بازدارندگی حد اقل  حرف می زنند مطابقت ندارد.

 

 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/report-pakistans-nuclear-arsenal-could-become-the-worlds-third-biggest/2015/08/26/6098478a-4c0c-11e5-80c2-106ea7fb80d4_story.html?utm_term=.64ec1f5e3607