سبک زندگی

با آغاز پروژه های توسعه شهری جدید در پاکستان، سازندگان ساختمان ها به دنبال راه های جدید برای جذب مشتریان هستند. 

ادامه مطلب

در این پست میخواهیم به تعدادی از معروفترین زنان پاکستانی اشاره کنیم.   

ادامه مطلب

 

بلندپروازی عایشه فاروغ چند جهت مختلف دارد.

ادامه مطلب

 غذاهای پاکستانی با ویژگی های خاص خود توانسته است به عاملی برای معرفی این کشور در جهان تبدیل شود.

ادامه مطلب

کالاشها قومی «هندو ایرانی» هستند که در اطراف منطقه چترال (ایالت خیبرپختونخوا) ساکن هستند.

ادامه مطلب