کارآفرینی

سفر شاهدخان، مولتی میلیاردر پاکستانی با ثروت 82 میلیارد یورویی از کارمندی به سوی کارآفرینی

شاهد خان، مولتی میلیاردر پاکستانی که قصد دارد ورزشگاه ومبلی را بخرد با یک یورو دستمزد شروع کرد و اکنون صد و بیست و هفتمین فرد ثروتمند جهان محسوب می شود.

ادامه مطلب