کشمیر کجاست

کشمیر کجاست

کشمیر کجاست؟ و روز کشمیر چی هست؟

کشمیر منطقه‌ای در شمال غربی شبه قاره است که از ایالت جامو و کشمیر ، ایالت گلگت بلتستان، کشمیر آزاد و منطقه اقصای چین تشکیل می‌شود.