همایش های بین المللی در پاکستان

موسسه تکنالوژی فناوری کامست

همایش های بین المللی در پاکستان

چهاردهمین همایش بین المللی مرز های تکنالوژی فناوری 2016
29
ازر تا 1 دی، 1395
مکان: هتل سرینه، اسلام اباد، پاکستان
همایش بین المللی مرز های تکنالوژی فناوری 2016 هر سال توسط موسسه تکنالوژی فناوری کامست برگزار میشود ک امسال از 29 ازر تا 1 دی ماه در هتل سرینا اسلام اباد با محوریت وب، شبکه سازی و ارتباطات داده، کاربرد ای سی تی در برق، علوم کامپیوتر و مدل سازی برگزار میشود.

اطلاعات بیشتر    http://fit.edu.pk/

کنفرانس بین المللی بهوربان در علوم کاربردی و فناوری (IBCAST)

 21-25 دی ماه 1395 
 
مکان: اسلام آباد 
اطلاعات بیشتر    www.ideaspakistan.gov.pk

کنفرانس بین المللی چالش های نو در مهندسی ژئوتکنیک (ICNCGE)

 4 بهمن ماه 1395 
 
مکان: لاهور 
اطلاعات بیشتر    http://www.issmge.org

 

کنفرانس بین المللی علوم ریاضی و محاسبات (ICCMS)

 7-8 اسفند ماه 1395 
 
مکان: سوکور 
اطلاعات بیشتر    http://iccms.iba-suk.edu.pk

 

نوآوری و نمایشگاه انرژی جایگزین و کنفرانس (REAP EXPO & CONFERENCE)

 12-14 اسفند ماه 1395 
 
مکان: اسلام آباد 
اطلاعات بیشتر    http://reap.org.pk/expo/

 

سمپوزیوم بین المللی مواد پیشرفته (ISAM)

 24-28 مهرماه 1396 
 
مکان: اسلام آباد 
اطلاعات بیشتر    www.isampk.com.pk

 

دهمین نمایشگاه و سمینار بین المللی پدافند

 5-8 آبان ماه 1396 
 مکان: مرکز نمایشگاه کراچی، کراچی، پاکستان 

اطلاعات بیشتر    www.ideaspakistan.gov.pk