پایگاه خبری و اطلاعات کشور پاکستان
 • توسعه تجارت گسترده میان ایران و پاکستان تا 5 بیلیون دلار

  توسعه تجارت گسترده میان ایران و پاکستان تا 5 بیلیون دلار

  روابط تجاری دوجانبه بین پاکستان و ایران سالم و مبتنی بر تجارت چندین کالای است.

  ادامه
 • برقراری روابط بانکی میان پاکستان و ایران

  برقراری روابط بانکی میان پاکستان و ایران

  توافق نامه های بانکی بر توسعه روابط تجاری دو کشور اثر مثبتی خواهد داشت.

  ادامه
 • همکاری سه‌جانبه‌ی بین افغانستان، چین و پاکستان در مورد «کمربند» و «جاده» به هر سه کشور نفع خواهد رساند

  همکاری سه‌جانبه‌ی بین افغانستان، چین و پاکستان در مورد «کمربند» و «جاده» به هر سه کشور نفع خواهد رساند

  همکاری سه‌جانبه‌ی بین افغانستان، چین و پاکستان در مورد «کمربند» و «جاده» به هر سه کشور نفع خواهد رساند

  ادامه

مقالات دیگر...