color competition

برگزاری مسابقه کودکان در نمایشگاه سرزمین پاکان: آشنایی کودکان با زیبایی ها و فرهنگ کشور پاکستان

به مناسبت نمایشگاه سرزمین پاکان، مسابقه نقاشی کودکان ایرانی و پاکستانی در روز پنج شنبه 31 مردادماه 1398 در این نمایشگاه در محل حرم مطهر رضوی برگزار گردید.