karafarinshow

شبکه بین المللی کارآفرین شو فرصتی برای شبکه سازی و افزایش ارتباطات سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه

دکتر محمد عرفان مقصود: رویداد Entrepreneurs Show (کارآفرین شو- اسلام آباد) زیرساخت­های ورود شبکه بین المللی کارآفرین شو را به کشورهای منطقه فراهم می­ نماید.

?بنیان گذاران سه استارتاپ پاکستانی جایزه رهبران جوان ملکه بریتانیا را در سال 2018 دریافت کردند.

به سه جوان پاکستانی، جایزه معتبر رهبران جوان ملکه برای خدمات اجتماعی موثرشان، در طی یک مراسم رسمی در پایتخت انگلیس اهدا گردید. این جایزه به رهبران جوان از سراسر […]