Kashf Foundation bags UN award for 'Covid-19 action'

بنیاد پاکستانی کاشف جایزه سازمان ملل را برای اقدام دربرابر Covid-19 دریافت کرد

سازمان پاکستانی کاشف به دلیل طرح مبتکرانه خود با عنوان “اجازه ندهیدکرونا ویروس  در تجارت شما بگذارد” برنده جایزه WEP با بودجه اتحادیه اروپا گردید.

Haiti Peacekeeper Pullout

جایزه بهترین افسر پلیس سازمان ملل در آسیا به پلیس ایالت خیبرپختونخوا تعلق گرفت

یک افسر پلیس خیبر-پختونخوا به دلیل مشارکت در مأموریت حفظ صلح سازمان ملل در کوزوو از طرف سازمان ملل (سازمان ملل) موفق به دریافت نشان بهترین افسر پلیس آسیا شده […]

نخست وزیر عمران خان جلسه سازمان ملل در مورد مسائل زیست محیطی را اداره می کند.

دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان درباره تغییرات آب و هوایی مالک امین اسلم گفت عمران خان روز چهارشنبه جلسه سازمان ملل متحد در مورد مسائل زیست محیطی را اداره می […]