صادرات و واردات پاکستان

نگاهی کوتاه بر وضعیت صادرات و واردات پاکستان و شرکای تجاری این کشور

موقعیت جغرافیای ویژه پاکستان، دسترسی به دریای عمان، نزدیکی به خلیج فارس و اقیانوس هند باعث شده است که صادرات و واردات پاکستان در وضعیت مناسبی  قرار بگیرد.