Iran does not want to heighten tension Rouhani

محور اصلی دیدار شاه محمود قریشی و رئیس جمهوری ایران: لزوم کاهش تنش در منطقه

وزیر امور خارجه شاه محمود قریشی روز یکشنبه با دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کرد و خواستار استفاده از ابزار دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه و حل […]