Pakistan and Qatar Relations

آسان‌شدن روند صدور ویزای کاری قطر برای اتباع پاکستانی: گسترش روابط قطر و پاکستان

دولت قطر به‌منظور آسان‌کردن صدور ویزای کاری برای اتباع پاکستانی تصمیم دارد دفاتر ویژه‌ای در این کشور دایر کند و این در حالی است که طی ماه‌های اخیر واردات مواد غذایی […]