دومین رویداد بین المللی کارآفرین شو

برگزاری دومین رویداد بین المللی کارآفرین شو 97 به همت موسسه بین المللی کارآفرینی کد پاکستان در مشهد

موسسه بین المللی کارآفرینی کد، پاکستان با همکاری دانشگاه صنعتی سجاد در مشهد ایران دومین رویداد بین المللی کارآفرین شو 97 را همزمان با روز ملی کارآفرینی در دانشگاه صنعتی […]