داروهای احتمالی موثر در درمان کرونا

تیم تحقیقاتی دانشگاه علوم مدیریت لاهور به معرفی داروهای احتمالی موثر در درمان کرونا می پردازد

بیماری COVID19 در سراسر جهان به شدت  مراقبت های بهداشتی را تحت تاثیر قرار گرفته داده است. دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم مدیریت لاهور (LUMS )نیز به طرق مختلف به […]