Prime Minister’s Electric Wheelchair Scheme for University Students Phase-2

آغاز مرحله دوم طرح توزیع ویلچرهای برقی نخست وزیر پاکستان بین دانشجویان دارای معلولیت

کمیسیون آموزش عالی (HEC) از دانشجویان دارای معلولیت دعوت کرد تا 15 سپتامبر 2020 برای دریافت ویلچرهای برقی تحت مرحله دوم طرح  ویلچرهای برقی نخست وزیر ویژه دانشجویان دانشگاه اقدام […]

Govt Announces New Eligibility Criteria for Admissions in Universities

دولت معیارهای جدیدی برای پذیرش در دانشگاه های پاکستان را اعلام کرد،

همزمان با شیوع بیماری کرونا و لزوم حفظ ایمنی دانش آموزان، پذیرش در دانشگاه های پاکستان امسال با رویکرد متفاوتی انجام می شود.