کاهش در بودجه دفاعی پاکستان

نخست وزیر پاکستان از کاهش در بودجه دفاعی در شرایط بحران مالی، قدردانی می کند

نیروهای مسلح پاکستان با توجه به بحران مالی کشور، یک حرکت داوطلبانه کاهش در بودجه دفاعی یک ساله را تصویب کرده اند. دبیرکل روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) ژنرال آصف غفور با توجه […]