نخست وزیر عمران خان جلسه سازمان ملل در مورد مسائل زیست محیطی را اداره می کند.

دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان درباره تغییرات آب و هوایی مالک امین اسلم گفت عمران خان روز چهارشنبه جلسه سازمان ملل متحد در مورد مسائل زیست محیطی را اداره می […]

Is This Really Karachi Stunning Pictures Emerge as Air Pollution Drops

تصاویر زیبا از مرکز اقتصادی پاکستان شهر کراچی در دوران قرنطینه ناشی از کرونا ویروس

قرنطینه ناشی از کرونا ویروس در بیشتر کشورهای جهان برای مقابله با شیوع گسترده آن و تعطیلی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باعث کاهش سطح آلودگی ها و بهبود قابل […]