WHO Wants World to Learn From Pakistan’s Covid Success Story

WHO از جهان می خواهد از داستان موفقیت پاکستان در مسیر مبارزه با کرونا ویروس درس بگیرد

سازمان بهداشت جهانی، پاکستان را در لیست هفت کشوری قرار داده است که پاسخ آنها در مسیر مبارزه با کرونا ویروس می تواند الگویی برای هدایت دیگر کشورها باشد.

PM Imran Khan Declared Best Politician Globally in Fight Against Covid-19

نخست وزیر پاکستان در صدر لیست بهترین سیاستمداران در سطح جهانی در مبارزه با Covid-19

یک مجله خبری ماهانه مستقر در انگلیس با نام، “جهان آسیا” ، لیستی از 10 رهبر بین المللی را که برای غلبه بر بیماری همه گیری ویروس کرونا و مبارزه […]

PM opens 'Roshan Digital Account' for overseas Pakistanis

خبر خوب عمران خان برای پاکستانی های مقیم خارج از کشور در طول بیماری همه گیر کرونا

نخست وزیر پاکستان “حساب دیجیتال روشن” را برای سهیل امور بانکی پاکستانی های مقیم خارج از کشور در طول بیماری همه گیر کرونا افتتاح می کند.