ریس ارتش انگلستان در پاکستان

دیدار ریس ارتش انگلستان با ریس ارتش پاکستان

اخبار ملی

ریس ارتش انگلستان با ریس ارتش پاکستان در GHQ راولپندی پاکستان دیدار و در حل مشکلات امنیت منطقه بحث کردن. ریس ارتش انگلستان سر نکولس کارتر با ریس ارتش پاکستان ژنرال راحیل شریف در شهر راولپندی پاکستان دیدار کردن و بحث های امنیت منطقه و منافع منافع مشترک را انجام دادن.

سر نکولس، ریس ارتش انگلستان از دست اورد های نظامی کشور پاکستان و تلاش های شجاعانه ارتش پاکستان ک برای امنیت منظقه را تقدیر کرد و یاهم به مزار شهدا حاضر شدن.

دیدگاهتان را بنویسید