کمپین کاشت 10 میلیارد درخت برای پاکستان

Sharing is caring!ShareTweetLinkedIn0sharesانتظار می رود تقریبا 1.5 میلیون درخت در سراسر کشور تحت کمپین 10 میلیارد درخت برای پاکستان روزانه کاشته شود. نخست وزیر عمران خان رسما یک کمپین با … ادامه خواندن کمپین کاشت 10 میلیارد درخت برای پاکستان