دانشگاه های پاکستان که مورد تایید وزارت علوم ایران هست

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران در پاکستان* در اسلا آباد (پایتخت) پاکستان 1.      دانشگاه قائد اعظم، اسلام آباد (QAU)، اسلام آباد دانشگاه قائد اعظم (بهترین دانشگاه کشور در […]